Všeobecné podmienky použitia stránky okná.DobréTipy.sk

Portál DobréTipy.sk poskytuje služby podnikateľom - v oblasti šírenia ich reklamy a prenájmu reklamných plôch na webe (ďalej "objednávatelia"), ale aj fyzickým osobám - pri vyhľadávaní a získavaní informácií o ponuke tovaru a služieb objednávateľov.

Predtým, ako začnete používať túto webovú stránku, oboznámte sa s podmienkami a pravidlami jej použitia. Používaním a prezeraním, webovej stránky okná.DobréTipy.sk,  vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami jej použitia.

Prevádzkovateľ:

Užívateľ:

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne upravovať alebo meniť tieto podmienky. Aktualizácia podmienok je účinná dňom ich zverejnenia na internetovej adrese www. dobretipy.sk.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať alebo napodobňovať obsah a podobu tohto portálu, ktorý  podlieha ochrane autorských práv prevádzkovateľa ( Zákon č. 618/2003 Z .z.).

Platné od 01.03.2012

Copyright © 2012-2019 okná.DobréTipy.sk