Ing.Bruno Bezák, Bratislava

Ing. Bruno Bezak je priamym projekt manažérom spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. a STAKOS SLOVAKIA a.s. s celoštátnou pôsobnosťou v rámci SR a v zahraničí, ktorého poslaním je zabezpečovať priamy predaj plastových a hliníkových okien a dverí ,presklenných stien, fasád , protipožiarných konstrukcií a.i. na úrovni centrály výrobcu. V praxi to znamena, že predaj plastových a hliníkových výrobkov je kontrahovaný priamo s výrobcom, teda nie prostredníctvom regionalných obchodných zastúpení.

Viac informácií nájdete na našom webe http://www.plastoveokna-slovaktual.sk.Copyright © 2012-2019 okná.DobréTipy.sk