Bezplatné služby

Výhody bezplatnej registrácie vašej spoločnosti:

Zadarmo

  1. zobrazenie profilu spoločnosti v katalógu dodávateľov okien
  2. prezentácia formou vizitky – logo, popis spoločnosti, druhy dodávaných okien, textový odkaz na vaše webové stránkyAkcia
  3. možnosť informovať o aktuálne prebiehajúcich akciách alebo zvýhodnených ponukách - označenie ikonou AKCIA čo pritiahnie pozornosť užívateľov
  4. možnosť posielať cenové ponuky na dopyty užívateľov
  5. každé predajné miesto (pobočka) môže mať vlastný profil – oslovenie väčšieho počtu zákazníkov
Copyright © 2012-2019 okná.DobréTipy.sk